Återöppning av Vittjärn

Motion – Återöppning av Tullstationen i Vittjärn
Vi anser att en europaväg ska ha en tullstation, speciellt av stor vikt efter som E16 passerar en av EU:s yttre gränser. För att underlätta för handeln och den tunga trafiken föreslår vi att; Torsby kommun ska arbeta för återöppnad av Tullstationen i Vittjärn.

2020-10-26
Moderatema i Torsby