Ekonomi och demokrati

Alla- behövs för en framtid i Torsby!

Torsby är och ska fortsatt vara en bra kommun att bo i! Vi moderater vill verka för utveckling av vår kommun men även bevara det som idag fungerar bra. För att människor och företag i framtiden ska vilja etablera sig och stanna kvar i Torsby är det viktigt att den politik som förs verkar för de rätta prioriteringarna. För oss moderater är det självklart att kommunen ska garantera medborgarna en bra skolgång, en trygg omsorg i alla skeden och ge de rätta förutsättningarna för ett bra näringslivsklimat. Våra ledord är kvalitet, mångfald och valfrihet!

En stabil ekonomi

För oss moderater är det viktigt att vår kommun har en stabil ekonomi med en budget i balans och att kommunens verksamheter strävar efter hög effektivitet.

Demokrati

Vi ser det som viktigt av demokratisk ordning att Torsby kommun behåller sin nuvarande organisation och sitt nuvarande antal mandat i våra kommunala styrelser och nämnder.

En trygg och värdig skolgång

Från en tidig start i förskolan till den sista dagen på gymnasiet ska man som elev i Torsby Kommun känna trygghet och stöttning från skolan. Pedagogik och små barngrupper i förskolan ska bidra till att alla barn blir sedda och får den hjälp de behöver. Kommunens skolor ska vara trygga miljöer för våra elever och personal.
Kommunens skolor ska ge rätt förutsättningar för framtiden!

Omsorg med valfrihet och kvalitet

Äldreomsorgen i Torsby Kommun ska präglas av kvalitet, valfrihet och mångfald.
En självklarhet för oss moderater är att valfriheten i Torsby Kommun måste bli större. Vår utgångspunkt är att det är individen själv som avgör vad som är bra kvalitet, inte politikerna! Moderaterna säger därför Ja till fler aktörer inom omsorgen i Torsby!