Valmanifest 2022-2026

Klicka för att hämta vår folder ”Valmanifest 2022”

Vettig politik för hela Torsby kommun!

Bevara alla våra kommunala äldreboenden

 • Vi vill bevara våra särskilda boenden där de finns idag.
 • Vi vill stärka de anhöriga i deras arbete med sina närstående.
 • I Torsby kommun skall du känna dig trygg!

Beredskap i kris

 • Vi efterlyser en krislednings­strategi i Torsby kommun.
 • Vi vill utreda tillgången till skyddsrum i kommunen.
 • Vi vill arbeta för att införa Hesa Fredrik i Torsby kommun.

Skolan i Torsby kommun

 • Vi vill få ordning på matsituationen på Frykenskolan, samt motverka skadegörelse på skolan.
 • Vi anser att det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva är att helrenovera den nuvarande Kvistbergsskolan till modern standard.
 • Nu får vi ordning på skolan!

Utveckla utbildningar i egen regi och i samarbete med andra

 • Utveckla programmen på Stjerne­skolan enligt efterfrågan från offentlig förvaltning och näringsliv. Gärna i samarbete med andra aktörer.

Kommunikation

 • Vi vill jobba för en fungerande kommunikation på Fryksdals­banan.

Jord- och skogsbruk

 • I Torsby kommun värnar vi om det lokala vetot och anser att all eventuell vindkraftsutbyggnad måste vara lokalt förankrad.
 • I Torsby kommun värnar vi om skog, jakt, jordbruk och djurhållning.
 • M i Torsby kommun verkar för att fiberutbyggnaden ska nå alla fastboende och företag som vill ha bredband.

Fritidsaktiviteter

 • Vi vill verka för en allaktivitets­arena för idrottsevenemang, musikarrangemang, mässor och utställningar och konferenser.
 • Vi vill främja det stora motor­intresset och motorkulturarvet i Torsby kommun.