Vägar och miljö

En föregångskommun för miljö och infrastruktur

Energi

Moderaterna är i grunden positiva till förnyelsebar energi. Vi vill undersöka möjligheten till att använda solenergi där det är möjligt i kommunala fastigheter. Vi är i grunden positiva till vindkraft, men vid beslut om etablering i framtiden bör det tas hänsyn till miljö- och kulturella aspekter.

Infrastruktur

Moderaterna anser att Torsby kommun måste bli bättre på långsiktigt tänkande när det gäller byggnation och renovering. Vi vill sträva efter långsiktiga lösningar i tänkande vid disponering av kommunens egna lokaler.
När gäller vägarna har Moderaterna lyssnat in vad Torsbys invånare tycker och förslår därför att det inte ska byggas fler ”fartgupp”. Istället anser Moderaterna att andra typer av farthinder i framtiden ska byggas, dels för att minimera risken för skador på fordon och dels ur miljösynpunkt. Samt med hänsyn till höga underhållskostnader.
I ett steg att minimera risken för olyckor och underlätta trafikflödet föreslår Moderaterna att osäkra korsningar i kommunen ska ersättas med cirkulationsplatser.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

  • Vi är i positiva till förnyelsebar energi.
  • Minska resursslöseri när det gäller byggnationer och renoveringar.
  • Andra typer av farthinder ska prioriteras framför ”fartgupp”.
  • Ersätta farliga korsningar med cirkulationsplatser.