Motioner

En motion är ett förslag till beslut som väcks av oss till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.


 • Motion – Region Värmland
 • Finnskogen – Vägen till Världsarv
 • Återöppning av Vittjärn

  Motion – Återöppning av Tullstationen i Vittjärn
  Vi anser att en europaväg ska ha en tullstation, speciellt av stor vikt efter som E16 passerar en av EU:s yttre gränser. För att underlätta för handeln och den tunga trafiken föreslår vi att; Torsby kommun ska arbeta för återöppnad av Tullstationen i Vittjärn.

  2020-10-26
  Moderatema i Torsby