Vård och omsorg

En trygg omsorg med valfrihet

Valfrihet inom omsorgen

För Moderaterna är det självklart att varje individ ska få bestämma så mycket som möjligt över sig själv, detta gäller även inom omsorgen. Moderaterna ställer sig positiv till att fler aktörer än kommunen ska få möjlighet att erbjuda vård och omsorg.

Kompetensutveckling

Genom välutbildade och kunniga medarbetare i omsorgen skapar vi en tryggare tillvaro, för både personal och vårdtagare. Moderaterna ska därför aktivt arbeta för att kompetensutveckling inom omsorgen ska prioriteras högt. Som exempelvis inom demens och psykiatri.

Separata demensavdelningar

Vi vill bibehålla och utveckla kvalitén på våra separata demensboende. För att kunna ge en god omsorg för allas behov av hjälp, är det viktigt med flexibilitet för lösningar och anpassningar.
Vi vill se en särskild utveckling på demensvården i särskilda boenden i Fryksdalen enligt konceptet ”Ängen” på Dalbygården i Sysslebäck.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

• Öka valfriheten inom vården för vårdtagare och personal.
• Förbättra matsituationen inom omsorgen.
• Vi vill uppmuntra kompetenshöjning där behov finns.

Undersköterskeutbildning

Gymnasiets undersköterskeutbildning bör bibehållas och utvecklas för att täcka framtida behov. Vi vill verka för ett större samarbete mellan utbildningen och socialförvaltningen samt vår region.
Vi vill också verka för ett samarbete med landstinget i samband med rekrytering och utbildning inom vård och omsorgssektorn.