Alla behövs för en framtid i Torsby

Torsby är och ska fortsatt vara en bra kommun att bo i! Vi moderater vill verka för utveckling av vår kommun men även bevara det som idag fungerar bra.
För att människor och företag i framtiden ska vilja etablera sig och stanna kvar i Torsby är det viktigt att den politik som förs verkar för de rätta prioriteringarna.
För oss moderater är det självklart att kommunen ska garantera medborgarna en bra skolgång, en trygg omsorg i alla skeden och ge de rätta förutsättningarna för ett bra näringslivsklimat.
Våra ledord är kvalitet, mångfald och valfrihet!

  • En stabil ekonomi
  • Demokrati
  • En trygg och värdig skolgång
  • Omsorg med valfrihet och kvalitet