Återöppning av Vittjärn

Motion – Återöppning av Tullstationen i Vittjärn
Vi anser att en europaväg ska ha en tullstation, speciellt av stor vikt efter som E16 passerar en av EU:s yttre gränser. För att underlätta för handeln och den tunga trafiken föreslår vi att; Torsby kommun ska arbeta för återöppnad av Tullstationen i Vittjärn.

2020-10-26
Moderatema i Torsby

Alla behövs för en framtid i Torsby

Torsby är och ska fortsatt vara en bra kommun att bo i! Vi moderater vill verka för utveckling av vår kommun men även bevara det som idag fungerar bra.
För att människor och företag i framtiden ska vilja etablera sig och stanna kvar i Torsby är det viktigt att den politik som förs verkar för de rätta prioriteringarna.
För oss moderater är det självklart att kommunen ska garantera medborgarna en bra skolgång, en trygg omsorg i alla skeden och ge de rätta förutsättningarna för ett bra näringslivsklimat.
Våra ledord är kvalitet, mångfald och valfrihet!

  • En stabil ekonomi
  • Demokrati
  • En trygg och värdig skolgång
  • Omsorg med valfrihet och kvalitet

Reservation mot nedläggningen av Finnskogahemmet

Reservation, Socialnämndens beslut
Vi reserverar oss mot beslutet, bl a med hänvisning till avsaknad av underlag i form av framförallt Konsekvensutredning/beskrivning. Vi anser att processen som föregått beslutet är kränkande för både boenden, anhöriga och personal vid Finnskogahemmet.
Torsby den 11 mars 2020 / Moderaterna Torsby / gm Ulf Ronge och Bengt Jonsson