Vad vi vill 2018

Vi moderater vill verka för utveckling av vår kommun men även bevara det som idag fungerar bra. Här kan du läsa om vad vi vill åstadkomma för att Torsby fortsatt vara en bra kommun att bo i!

Vi driver vår politik i Torsby kommuns nämnder

Reservationer

  • 11 mars 2020 – Reservation mot nedläggningen av Finnskogahemmet

Barn och utbildningsnämnden

Skolfrågor

Socialnämnden

Vård- och omsorg

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Text

Överförmyndarnämnden

Text

Kommunstyrelsen

Text