Vår politik

Vi moderater vill verka för utveckling av vår kommun men även bevara det som idag fungerar bra. Här kan du läsa om vad vi vill åstadkomma för att Torsby fortsatt vara en bra kommun att bo i!

Vårt Valmanifest 2018

Hela vårt valmanifest inför valet 2018.
Valmanifest »

En modern skola

Alla Torsbys skolor ska ge förutsättningar för en bra framtid.
Vår skolpolitik »

En trygg omsorg

Vi vill skapa en tryggare tillvaro, för både personal och vårdtagare.
Vård och omsorg »

Företagsklimat

Torsby ska vara en företagsvänlig kommun.
Arbetsmarknad och näringsliv »

Infrastruktur

Vi vill sträva efter långsiktiga lösningar när det gäller lokaler och vägar.
Infrastruktur »

Miljö och energi

Vi är positiva till förnyelsebar energi, här kan Torsby kommun bli en föregångskommun.
Miljö och energi »

Fritid och idrott

Torsby ska vara en kommun med ett bra fritidsutbud.
Fritids och idrottsfrågor »

Vår historia

Ett stort intresse finns för vår historia. Vi vill att Torsby Kommun gör mer för att bevara vår lokalhistoria.
Värna vår historia »