Reservationer

Ett sätt för oss att anmäla en avvikande mening om vi ogillar beslutet.


  • Reservation – Padelhallen
  • Reservation mot nedläggningen av Finnskogahemmet

    Reservation, Socialnämndens beslut
    Vi reserverar oss mot beslutet, bl a med hänvisning till avsaknad av underlag i form av framförallt Konsekvensutredning/beskrivning. Vi anser att processen som föregått beslutet är kränkande för både boenden, anhöriga och personal vid Finnskogahemmet.
    Torsby den 11 mars 2020 / Moderaterna Torsby / gm Ulf Ronge och Bengt Jonsson