Fritid och idrott

Torsby ska vara en kommun med ett bra fritidsutbud

Idrottshall Torsby

Vi är i nuläget beredda att pröva förslaget till en ny idrottshall vid Torsby sportcenter.

Breddidrott i idrottsföreningar.

I ett steg att få fler barn, ungdomar och äldre personer aktiva och förbättra hälsan vill vi uppmuntra breddningen av utbudet på olika aktiviteter.

Värna om Torsby Kommuns historia

Lokalhistoria är något som börjar bli allt mer populärt. På sociala medier flödar det gamla bilder över Torsby. I våra affärer kan vi finna allt fler böcker som handlar om Torsbys historia. Moderaterna tycker det är viktigt att kommunen stöder det här intresset som finns hos Torsbyborna och också arbetar för att bevara vår lokala historia. Därför är Moderaternas förslag att kommunen, tillsammans med lokala författare/historieprofiler och andra intresserade, arbetar för att samla in historia och material om Torsby, i syfte att Torsbys historia ska vara väl bevarad.

Moderaterna i Torsby ska verka för att:

  • Vi vill uppmuntra breddningen av utbudet på olika aktiviteter.
  • Vi vill integrera kultur och fritid under barn och utbildningsförvaltningen
  • Torsby Kommun arbetar för att bevara lokalhistoria,

Jakt är en viktig del av vår kultur och

Jakt är stark tradition i vår kommun. Det är av vikt att vi för en rovdjurspolitik som fungerar. Kunskapen om jakt och rovdjur är stor i vårt län därför vill vi att det inrättas en jaktmyndighet som placeras i Värmland (varför inte i Torsby?) Vi moderater vill ha en hållbar jakt och rovdjurspolitik med medborgerlig förankring. En hoppfull framtid för hela Torsby Kommun.