Reservation mot nedläggningen av Finnskogahemmet

Reservation, Socialnämndens beslut
Vi reserverar oss mot beslutet, bl a med hänvisning till avsaknad av underlag i form av framförallt Konsekvensutredning/beskrivning. Vi anser att processen som föregått beslutet är kränkande för både boenden, anhöriga och personal vid Finnskogahemmet.
Torsby den 11 mars 2020 / Moderaterna Torsby / gm Ulf Ronge och Bengt Jonsson